Nijverheidsstraat 11A

1704 RA Heerhugowaard

0226 234 333

Deskundig advies

Do - Za: 11:30 - 17:00

Let op! openingstijden winter

Uiteraard besteden wij er veel zorg aan om alle informatie op de website van JustMarine.nl zo correct mogelijk weer te geven. Eventuele typ-, druk- en prijsfouten blijven echter voorbehouden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van foutieve of gewijzigde informatie, ook van partijen waarmee wij samenwerken.

 

1.1 In deze disclaimer wordt verstaan onder:
Website: Het medium voor de presentatie van informatie over Justmarine.nl via internet;
Gebruik(en): inladen, verzenden, opvragen of raadplegen van de inhoud;
Inhoud: alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur;
Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

 

1.2 Het onderstaande is van toepassing op de door Justmarine.nl gepubliceerde website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

1.3 De informatie, diensten of producten die u aantreft op deze website kunnen fouten bevatten en kunnen onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie. Hoewel JustMarine.nl haar best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. JustMarine.nl ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

 

1.4 JustMarine.nl mag de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. JustMarine.nl stelt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van beëindiging.

 

1.5 JustMarine.nl behoudt zich het recht de afbeeldingen op de websites te allen tijde te actualiseren en/of aan te vullen. Alle geplaatste afbeeldingen zijn indicatief. Aan geen van de afbeeldingen kunnen rechten worden ontleend.

 

1.6 Op de inhoud van deze website heeft JustMarine.nl het auteursrecht. Van deze website mag u niets zonder voorafgaande toestemming kopiëren, gebruiken of veranderen.

 

1.7 JustMarine.nl verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

 

1.8 Sommige hyperlinks in onze website kunnen u naar websites van derden brengen. JustMarine.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid van deze websites en voor de producten, services en informatie die daar worden aangeboden.

 

1.9 JustMarine.nl wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de (vermeende) directe, indirecte of andere schade die voortvloeit uit het bezoeken van (of het niet kunnen verkrijgen van toegang tot) deze website of die het gevolg mocht zijn van gebreken in de juistheid, volledigheid of aanpassingstermijn van de via de website beschikbaar gestelde informatie. U bent als enige aansprakelijk voor uw beslissing over het gebruik dat u van deze informatie maakt.

 

1.10 JustMarine.nl behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan JustMarine.nl de toegang tot de website monitoren.

 

1.11 U zal JustMarine.nl, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

 

1.12 Het kan zijn, dat artikelen die door Justmarine.nl aan jou worden aangeboden, door allerlei redenen niet meer voorradig of leverbaar zijn. Indien u een product vooraf betaald heeft krijgt u binnen 7 werkdagen u geld terug gestort. Indien u heeft gekozen voor betalen bij af halen word de koop ontbonden